KVINNOLÅT - ANNA & MIRIAM

Riksspelmansduon Anna & Miriam presenterar ett projekt med kvinnliga upphovsmän och musikutövare i centrum. I Kvinnolåt tar vi avstamp i vikingatidens norsk-isländska skaldepoesi, där de kvinnliga skalderna utgör en unik grupp av namngivna poeter i europeisk historia. Via kvinnliga poeter – trouveresses – från medeltidens Frankrike, kvinnliga helgon och kulturbärande nunnor, landar vi i den svenska folkmusiken med kvinnoballader, kvinnliga spelmän och traditionsbärare.

Miriam Andersén - sång, harpa, trumma, snatterpinnar
Anna Rynefors - rebec, svensk säckpipa, nyckelharpa, sång

Anna & Miriam har känt varann i tjugo år och står bägge med ett ben i medeltidsmusiken och folkmusiken. De älskar att utforska nya områden i gränslandet mellan dessa genrer. Projektet Kvinnolåt har fått mycket positivt gensvar och stöttas av Statens Kulturråd.


→ Ladda ner en PDF med denna information!

→ KonsertprogramPRESSFOTON (300 DPI)