skapande skola

En viktig del av min verksamhet faller inom ramarna för Skapande Skola. Jag har sammanställt all aktuell information om hur ett sådant projekt kan se ut i denna PDF-fil på två sidor som du gärna får läsa igenom och höra av dig om du har några frågor!
     

 

 

Under läsåret 2020/2021 kommer jag att spela över hundra föreställningar för samtliga förskolor i hela Lunds kommun. Här är en introduktionsfilm för förskolorna: